Makale Kategorileri

Etkinlik - Paylaşım

 • etkinlik-tanitim

  Şirketinize katkıları olan faaliyetler, kutlamalar vb. alanlardaki etkinliklerinizi ve etkinlik resimlerinizi siz gönderin biz yayınlayalım. Giriş

paccor-insan-kaynaklari

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKALARI

 • Paccor Turkey’in hedeflerine ulaşmasında, çalışanlarımızın, ortak bakış açısı ve kurum kültürü kazanmalarını sağlamak,
 • İnsan Kaynakları fonksiyonlarının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde iç ve dış müşteri mutluluğunu ön planda tutmak,
 • Büyüme ve gelişme hedeflerimizin gerektirdiği nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak,
 • İş amaçlarına ulaşmadaki kişisel çabaları, Paccor Turkey bünyesinde koordine etmek,
 • Çalışanlara, organizasyonel değişikliklere uyum sağlayabilmeleri, işteki performanslarını arttırmaları ve kariyer planlama çalışmalarına paralel olarak ileride alacakları sorumlulukları karşılayacak yeterlilik düzeylerine ulaşmaları için eğitim olanakları sunmak,
 • Şirketin hedefleri ile çalışanların bireysel hedefleri arasında eşgüdüm sağlayarak, çalışanın ileride üstleneceği veya üstlenebileceği pozisyonlar için, bu pozisyonların gerektirdiği yeterliliklerle donatarak organizasyon içinde yatay/dikey hareket olanakları yaratmak.
 • Sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedefine ulaşmak için riskleri belirleyip değerlendirmek ve yapılan çalışmalarla bu risklerin elimine etmek veya kabul edilebilir seviyeye getirmek.
 • Şirket çalışanlarının çevre politikasının ve sorumluluklarının bilincinde olmalarını, bu politikanın uygulanmasına yönelik motivasyonlarını, gerekli eğitim ve kaynak desteği almalarını sağlamak.

Gelişme Programları/Eğitim
Çalışan için oluşturulan yönetsel ve profesyonel gelişme planı, kişinin iş profilinin gerektirdiği hedeflere ulaşılabilmesi ve gelecekteki kariyer gelişimini sağlamak amacıyla yetkinliklerinin (bilgi, beceri ve davranışların) geliştirilmesini hedefler.

Gelişme ve Eğitim Programlarını 5 ana başlık altında toplayabiliriz:

1- Oryantasyon Eğitimi

2- İş başında eğitim : İş başında eğitim profesyonel gelişme çerçevesinde kullanılan önemli bir araçtır. İş başında eğitimin içeriği, o konuda uzman veya bir başka kişinin rehberliğinde çalışanın belli bir işi yaparak veya bir görevi üst"lenerek o işi öğrenmesidir.

3- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

4- Kişisel Gelişim Eğitimi : İş başında eğitimin ve eğitim programlarının yanı sıra çalışanların kendi kendilerini; bilgi (okuyarak, gözlemleyerek, araştırarak), beceri (pratik yaparak ve deneyim kazanarak) ve davranışlar (ortak değerler ve çevrenin etkisiyle) açısından geliştirmeleri beklenir.

5- Yönetsel ve profesyonel gelişme programları : Çalışanın iş profilinin gerektirdiği ya da kariyer gelişimine paralel olarak ileride gereksinim duyulacak yetkinlik düzeylerine ulaşmalarını sağlamak; Pazarlama, finans gibi belli işlevlerde çalışanlara teknik uzmanlık kazandırılmak / geliştirmek üzere düzenlenir.

BAŞVURU İÇİN : Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

paccor-logo