Makale Kategorileri

Etkinlik - Paylaşım

  • etkinlik-tanitim

    Şirketinize katkıları olan faaliyetler, kutlamalar vb. alanlardaki etkinliklerinizi ve etkinlik resimlerinizi siz gönderin biz yayınlayalım. Giriş

PDF Yazdır e-Posta
Metin Tahran tarafından yazıldı.   
Pazartesi, 15 Şubat 2010 02:31

ENERJİ POLİTİKALARI  VE HUKUKU SERTİFİKA PROGRAMI

Amaç:
Enerji, sürdürülebilir gelişmenin ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarının tümü ile yakından ilgili bir unsurdur. Bu nedenle, ilk aşamada, çevre güvenliğini zedelemeden düşük maliyette enerji arzını ve risk dağılımını sağlayarak arzın sürekliliğinin teminat altına alınması önemlidir. Bu sertifika programının amacı, temel hedeflerin öğrenilmesi daha sonra ise, belirlenen temel hedeflere ulaşabilmek için uygulanacak politikaların neler olacağının saptama tartışması ile var olan ve olması gereken politikalarını destekleyecek vergilendirme, teşvikler ve yasal düzenlemelerin neler olması gerektiğinin ortaya konulması olarak belirlenmiştir.

Eğitim İçeriği:
·        AB Enerji Politikaları ( 6 Saat)
·        Uluslar Arası Enerji Politikaları ( 6 Saat)
·        Enerjinin Jeo-Politiği ( 6 Saat)
·        Enerji kaynakları ve Teknolojileri ( 6 Saat)
·        Petrol ve LPG Piyasasında Rekabet ve Regülâsyon ( 6 Saat)
·        Doğal Gaz Piyasasında Rekabet ve Regülâsyon ( 6 Saat)
·        Elektrik Piyasasında Rekabet ve Regülâsyon ( 6 Saat)
·        Enerji Verimliliği ve Kalitesi ( 6 Saat)
·        Enerji Etkinliği ve Teşvik Politikaları ( 3 Saat)
·        Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Teşvik Politikaları ( 3 Saat)
·        Nükleer Enerji Politikası ( 3 Saat)
·        Enerji Özelleştirmeleri Usul ve Esasları ( 6 Saat)
·        Enerji Talep Tahmin Yöntemleri ( 6 Saat)
·        Enerji Ekonomisi ( 6 Saat)
Katılımcı Profili:
Enerji Politikaları ve Hukuku alanında bilgi sahibi olmak ve kendini bu alanda geliştirmek isteyenler. Bu Sertifika Programı; Hukukçular, İktisatçılar, Uluslar Arası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Enerji Şirketleri Çalışanları, EPDK Çalışanları, Rekabet Kurulu Çalışanları, Mühendislik Alanında Çalışanları kapsamaktadır. 

Eğitim Toplam Süre  : 75 Saat

Eğitim Günleri            : Cumartesi-Pazar (10.30–16.00)

Eğitim Yeri                  : İstanbul Aydın Üniversitesi Beşiktaş Yaşam Boyu Eğitim Merkezi


Eğitim belgesi : İstanbul Aydın Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Eğitim Sertifikası

Eğitmen Kadrosu  : Prof. Dr. İ. Yılmaz ASLAN
: Prof. Dr. Hasan SAYGIN
: Prof. Dr. Erol KATIRCIOĞLU
: Doç Dr. Yaşar ONAY
: Doç. Dr. Galip ALTINAY
: Yrd. Doç. Dr. Emine EROL
: Dr. Erol METİN
: Dr. İrfan AKIN
: Dr. Oğuzkan GÜZEL

Son Güncelleme: Pazartesi, 05 Nisan 2010 12:45