Makale Kategorileri

Etkinlik - Paylaşım

  • etkinlik-tanitim

    Şirketinize katkıları olan faaliyetler, kutlamalar vb. alanlardaki etkinliklerinizi ve etkinlik resimlerinizi siz gönderin biz yayınlayalım. Giriş

ilgili makaleler

İş HayatıTerimler ve Anlamları
PDF Yazdır e-Posta
Suat Delice tarafından yazıldı.   
Pazar, 14 Şubat 2010 22:41

Halkla İlişkiler Nedir ?

Var olan bilgilerin iletişim kanallarına aktarılmasıdır.

İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir ?

İKY (HRM- human resources management) bir organizasyondaki insan kaynaklarının iç ve dış gelişmelere uygun olarak ve etkili bir biçimde oluşturulması, geliştirilmesi ve kullanılması amacıyla gözden geçirilmesine, yapılandırılmasına ve değerlendirilmesine ilişkin tüm çalışmalardır.

Kariyer Yönetimi  (Career Management) Nedir ? insan kaynakları planları ile sistemin bütünleştirilmesi, kariyer yollarının belirlenmesi, kariyer bilgisinin artırılması için açık işlerin duyurulması, çalışanların performanslarının değerlendirilmesi, astlara kariyer danışmanlığı yapılması, iş deneyimlerinin artırılması ve eğitim programlarının düzenlenmesi faaliyetlerinin tümüdür.

Outsourcing (dış kaynak kullanımı) Nedir ?

Bir organizasyonun kendi kaynaklarına ve çalışanlarına dayalı olarak yürüttüğü bir etkinliği, dış kaynakların “stratejik iş ortaklığı” yoluyla organizasyon dışında gerçekleştirmesi, bazı fonksiyonlarını o alanda uzmanlaşmış ve etkinliğini kanıtlamış kişi ya da kuruluşlara yönlendirmesi uygulamasıdır.

Takım Bazlı Örgüt Nedir ?

Bilgi ve hammaddeyi tüketici değerleri yaratacak ürünlere ve hizmetlere dönüştüren  örgütlerde temel görevleri yerine getirmede takımları kullanan örgütlerdir. İşin bütününü gerçekleştirirken değişik katkılarda  bulunacak birimler şeklinde tasarlanmışlardır. Ve genellikle yatay yapıda işleyiş özelliğindedir.

Takım Nedir ?

Sonuçlara ulaşmada ortak derecede sorumlu, bir amaca ulaşılması yönünde donatılmış birbirini yüksek derecede etkileyen bağımlı insan grubudur.

Ücret Nedir ?

Üretim faktörlerinden emeğin iktisadi faaliyetlere katılmasının bedelidir.

Son Güncelleme: Cuma, 02 Nisan 2010 19:51